About Us

เกี่ยวกับ บริษัท เอส.ซี.เอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอส.ซี.เอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่าย

อุปกรณ์ และเครื่องจักรโรงงาน
มีคุณภาพ และมาตรฐานสูง

››› ดูรายละเอียด

Toshiba Inverter , Inverter Toshiba , S.C.A. Corporation Co., Ltd.
About Us

About

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอส.ซี.เอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยเป็นผู้นำเข้า สินค้าอุตสาหกรรมไฟฟ้าโรงงาน และเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยดำเนินการภายใต้การทำงานของทีมวิศวกร ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งให้บริการการติดตั้ง การใช้งาน และบำรุงรักษา หลังการขาย ให้กับลูกค้าทุกท่าน

Vision

วิสัยทัศน์ของบริษัท

บริษัท เอส.ซี.เอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็น บริษัทที่เป็นเลิศในการนำเสนอสินค้า และระบบ อัตโนมัติ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยอาศัยความสามารถของพนักงาน และการบริการลูกค้าที่ดีเด่น ประกอบกับ ความร่วมมือ กับพันธมิตรธุรกิจ ที่มีวิสัยทัศน์ สอดคล้องกัน เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นผู้นำทางการนำเข้าสินค้า และตัวแทนจำหน่านสินค้าสำหรับโรงงาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ

Philosophy

ปรัชญาของบริษัท

ลูกค้าคือผู้ที่มีพระคุณกับเรา เรามั่งตอบแทนลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้า และบริการที่ครบวงจร เพื่อสร้างคุณค่าที่สูงสุด ให้กับลูกค้า เราร่วมดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความจริงใจ และสนับสนุนคู่ค้าในด้านต่าง ๆ รักษาผลประโยชน์ ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เรา และคู่ค้า สามารถเติบโตพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน

Policy

นโยบายของบริษัท

บริษัท เอส.ซี.เอ. คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีนโย บายในการพัฒนาองค์กร และบุคคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ ทีมงานของบริษัท มีความพร้อมความสามารถในการให้คำปรึกษาแนะนำ และให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความเชี่ยวชาญ เป็นพิเศษทางด้านงานวิศวกรรม ในระบบควบคุมการขับเคลื่อนความเร็วมอเตอร์ และการนำ INVERTER ไปใช้ในการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท